reklama
reklama
Rubrika / Téma
4. 10. 2001

Téma - Ochrana informací

Ke každodennímu životu potřebujeme stále více informací. Jejich zdrojem ale už víceméně nejsou bezprostřední zkušenosti. Je totiž nepopiratelným...
1. 10. 2000

Škodí hospodářské soutěži její ochrana?

Nezřídka se můžeme setkat s kritikou činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad) - to je samo o sobě pozitivní, neboť žádná státní...
1. 10. 2000

Dobré mravy soutěže

Hospodářská soutěž patří mezi velmi obtížně regulovatelné oblasti lidské činnosti. Přesto, nebo snad právě proto, se právní řády pokouší tuto...
1. 10. 2000

Zneužití účasti a možnosti právní ochrany

Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, mají v jejím rámci zákonem zaručeno právo svobodně rozvíjet svoji soutěžní...
1. 9. 2000

Spor o paragraf odvedl pozornost

Zákon o telekomunikacích patří mezi nejkontroverznější právní normy, projednávané zákonodárci počátkem roku 2000. Všechny diskuse v médiích i...
1. 9. 2000

Zákon je vítán, ale...

Do hierarchie normativních právních aktů utvářejících právní řád České republiky se dnem 1. července 2000 (kdy nabyl účinnosti) po víceletém...
1. 8. 2000

Ukáže až praxe

Zákon o konkursu a vyrovnání byl do současné doby třináctkrát novelizován. Poslední novela měla vyřešit nejnaléhavější problémy úpadkového práva...
1. 6. 2000

Technické požadavky na výrobky

Dnem 3. dubna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 71/2000 Sb., který zásadním způsobem novelizuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na...
1. 6. 2000

Legislativní změny

Oblast ochrany spotřebitele stála v minulosti poněkud stranou zájmu zákonodárců. Příčinou zřejmě byl přetrvávající přístup z dřívějších dob, kdy...
1. 5. 2000

Dopad společenských změn

V druhé polovině 90. let začala laická i odborná veřejnost stále více vnímat jako nastupující problém zvlášť závažnou hospodářskou trestnou...
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

1. 5. 2000

Vztah obchodního a trestního práva

Hospodářská kriminalita, jak je známo nejen z odborné literatury a z odborných kruhů, ale i z běžných sdělovacích prostředků, stále představuje...
1. 4. 2000

Harmonizace s právem ES

Pozitivně lze hodnotit, že se na návrhu novely zákoníku práce mohla podílet Českomoravská konfederace odborových svazů a svazy zaměstnavatelů,...
1. 3. 2000

Vítané zpřesnění zákona

Každý, kdo se v praxi setkává s obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/91 Sb., se nutně střetává s řadou výkladových problémů, které zákon má. Již...
1. 3. 2000

Naplnění Římské smlouvy

Vláda v prosinci schválila návrh zákona, kterým se novelizuje obchodní zákoník a některé související zákony, zejména zákon o Komisi pro cenné...
1. 2. 2000

Vztah obchodního a trestního práva

Hospodářská kriminalita, jak je známo nejen z odborné literatury a z odborných kruhů, ale i z běžných sdělovacích prostředků, stále představuje...
1. 1. 2000

Inspiraci hledejme v Evropě

Rád bych se věnoval úvahám o právní úpravě družstev, zvláště pak družstev bytových. Některé právní normy, které na činnost bytových družstev...
1 ... 13 14 15 16 17
reklama