reklama
reklama
Rubrika / Judikatura
12. 7.

Judikatura

Nejvyšší soud: nevyužití prostředků na odstranění průtahů nemá vliv na odškodnění Nepodávání podnětů či návrhu směřujících k dřívějšímu skončení...
7. 6.

Judikatura

NS: Výzva ke zjednání nápravy je předpokladem pro následné vyloučení člena ze spolku Důvodem pro vyslovení neplatnosti rozhodnutí spolku o...
10. 5.

Judikatura

Nejvyšší soud: Započtení pohledávek nemůže být neúčinným právním úkonem Započtení pohledávek nelze považovat za způsob či jinou formu plnění...
12. 4.

Judikatura

ÚS: Trestní soudy se mají zabývat vinou a trestem, ne odškodňováním duševních útrap O náhradě nemajetkové újmy může trestní soud v adhezním...
8. 3.

Judikatura

Národní sportovní autorita může podle Nejvyššího soudu omezovat licence jen na své členy Povinnost, aby všichni držitelé licencí vydávaných...
8. 2.

Judikatura

Nejvyšší soud: Podání nepravdivého seznamu majetku v insolvenci není trestným činem Podání neúplného či nepravdivého seznamu majetku jako...
11. 1.

Judikatura

Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce zajištění budoucích pohledávek Zajišťují-li se zástavním právem pohledávky určitého druhu (takzvané globální...
7. 12. 2021

Judikatura

Nesprávné vymezení povinného subjektu podle informačního zákona lze řešit zásahovou žalobou Nejvyšší správní soud posuzoval případ, kdy soukromá...
9. 11. 2021

Judikatura

Nejvyšší správní soud: kontrolní hlášení podané advokátem neprolamuje povinnou mlčenlivost Povinnost advokáta podat kontrolní hlášení není podle...
12. 10. 2021

Judikatura

Nejvyšší soud k nekalé soutěži při provozování služby informační společnosti Nekalou soutěží může být i obchodní model provozovatele veřejného...
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

7. 9. 2021

Judikatura

Nejvyšší soud: Provozovatel nákupního centra odpovídá za stav podlahy Provozovatelé obchodních center (nákupních galerií) musí věnovat...
13. 7. 2021

Judikatura

Nejvyšší soud změnil svůj názor na neplatnost nájemní smlouvy k pronajatému bytu Nejvyšší soud opustil svoji teorii takzvaného právně volného...
8. 6. 2021

Judikatura

Nejvyšší správní soud: Nelze vyřazovat uchazeče o zaměstnání z evidence pro bagatelní pochybení Vyškrtnout uchazeče z evidence o zaměstnání...
11. 5. 2021

Judikatura

Ústavní soud: Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku není v rozporu s ústavou Ústavní soud řešil odepření práva na přístup k soudu v...
13. 4. 2021

Judikatura

Nejvyšší soud odstranil právní formalismus u krádeží v době koronavirové pandemie Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu sjednotil...
9. 3. 2021

Judikatura

Je žádoucí, aby politik v případě zahájení trestního stíhání rezignoval, konstatoval Ústavní soud Na Ústavní soud se obrátil bývalý starosta...
9. 2. 2021

Judikatura

Ústavní soud neumožnil uznávat zahraniční rozhodnutí o osvojení registrovanými partnery Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh na zrušení části...
12. 1. 2021

Judikatura

Ústavní soud: Právo advokáta na obhajobu převažuje nad jeho povinností mlčenlivosti Na Ústavní soud se obrátil advokát, který byl uznán vinným...
4. 12. 2020

Judikatura

Uber je svou povahou taxislužba, potvrdil Ústavní soud Ústavní soud potvrdil závěr učiněný Nejvyšším správním soudem, že činnost obchodní...
6. 11. 2020

Judikatura

Pronájem bytů přes Airbnb lze vázat na získání povolení, rozhodl Soudní dvůr EU Vnitrostátní právní úprava, která stanoví podmínky pro opakované...
1 2 3 4 5 ... 9
reklama