reklama
reklama
Rubrika / Judikatura
23. 3. 2005

Zlaté padáky pro zaměstnance

"Dohoda, kterou se zaměstnavatel zavázal poskytnout zaměstnanci plnění (například jednorázovou odměnu stanovenou násobkem jeho měsíční nebo...
3. 5. 2005

Žaloba na navrácení nemovitosti

"V ustanovení § 3 odst. 2 (ve znění zákona č. 116/1994 Sb.) není uvedena okolnost, zda nárok byl, nebo nebyl uplatněn podle dekretu č. 5/1945...
23. 2. 2005

Zlaté padáky pro zaměstnance

"Dohoda, kterou se zaměstnavatel zavázal poskytnout zaměstnanci plnění v souvislosti s ukončením výkonu funkce, do níž byl jmenován nebo zvolen,...
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

1 ... 5 6 7 8 9
reklama