reklama
reklama
Rubrika / Judikatura
24. 3. 2010

Zrušení rozhodčího nálezu

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. října 2009, sp. zn. 33 Cdo 2675/2007
26. 8. 2009

Co s neúplnými rozhodčími doložkami?

V současné době existují možná miliony, jistě však statisíce platných a účinných smluv obsahujících rozhodčí doložky, do jejichž právního režimu...
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

26. 3. 2009

Ochrana osobního soukromí pozůstalých

Přes smrt fyzické osoby pravidelně dále u osob jí nejbližších přetrvávají rodinná pouta ve formě piety, přičemž jejich význam pro prakticky...
26. 2. 2009

Přímé a nepřímé zastoupení

Zastoupení je tehdy přímé, jestliže třetí osoba ví, resp. z okolností musí vědět, že s ní jednající subjekt jedná za jiného, že smluvní stranou...
19. 12. 2008

Přiměřenost délky řízení

K posuzování délky řízení se opakovaně připomíná, že tuto nelze vyjádřit numericky, neboť je podmíněna charakterem projednávané věci a musí být...
21. 11. 2008

K pravidlům interpretace smluv

Směřuje-li vůle smluvních stran k jinému významu a podaří-li se vůli účastníků ozřejmit, má shodná vůle účastníků smlouvy přednost před...
1 2 3 4 5 6 7 8 9
reklama