reklama
reklama
Rubrika / Infografika
10. 10. 2014

Co chce ministerstvo měnit v NOZ?

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo pracovní návrh části zamýšlené novely občanského zákoníku, která následně vyvolala bouřlivou diskusi...
11. 9. 2014

Co je eJustice a k čemu slouží

Projekt eJustice - elektronizace českého soudnictví - je i po letech podrobován změnám a vylepšování. Celý systém odstartoval před sedmi lety....
14. 8. 2014

Otazníky, které přinesla rekodifikace

S novým občanským zákoníkem žijeme už déle než půlrok. Objevila se tak řada výtek a nejasností, které pálí nejen odbornou veřejnost. Souvisí jak...
31. 7. 2014

Výpočet dovolené a její krácení

Dovolená znamená pro většinu zaměstnanců vyto uženou část roku obzvláště v letních měsících. Proto jsme ji zvolili jako téma červencové...
12. 6. 2014

Za co nebudou odpovídat firmy

Jednou z prvních výrazných legislativních změn vzniklých na ministerstvu spravedlnosti se patrně stane novela zákona o trestní odpovědnosti...
15. 5. 2014

Cenné papíry, jejich charakteristika a druhy

Přinášíme přehled jednotlivých druhů cenných papírů podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, ale i podle starších...
12. 3. 2014

Jak vypadal v číslech soudní rok 2013

Podle statistických údajů na serveru ministerstva spravedlnosti jsme sestavili grafiky ilustrující délky soudních řízení. Na následující...
14. 2. 2014

Akcie podle ZOK

Rekodifikace se dotkla také úpravy akcií. Připravili jsme proto pro vás grafický přehled jejich základních kategorií.
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

19. 12. 2013

Na jaké předpisy také dopadne NOZ?

Rekodifikační předpisy soukromého práva vstupují se začátkem roku v účinnost. Že nejde jen o tři základní zákony a pár doprovodných, ukazuje ve...
30. 9. 2013

Jak se změní vklad do katastru?

Spolu s NOZ by měl nabýt účinnosti také nový katastrální zákon. Následující infografika ukazuje, jak se od ledna změní podávání návrhu na vklad...
24. 7. 2013

Jak bude vznikat družstvo podle ZOK?

Přinášíme vám infografiku, která ukazuje zjednodušený postup při zakládání a vzniku družstva podle ZOK. Změn je hned několik.
28. 5. 2013

Jaké změny přinese NOZ v zastoupení?

Úprava zastoupení v NOZ vychází ze stávajících právních předpisů a k žádné zásadní změně tedy nedochází. Přesto však i v této oblasti přinese...
23. 4. 2013

Jak budou fungovat svěřenské fondy podle NOZ?

Nový občanský zákoník zavede do českého právního řádu zcela nový institut svěřenského fondu jako zvláštního druhu správy cizího majetku. Jak lze...
1 2 3 4 5
reklama