reklama
reklama
4. 9. 2020

Chorvatské proměny

Poprvé jsem letěl letadlem a část prázdnin trávil v cizí zemi v létě 1965. Turistů tu bylo málo a z kontaktů s místními vyzařovala slovanská...
3. 7. 2020

Když byli soudci na prázdninách

Přes půlstoletí se chod soudů v letních měsících omezoval jen na vyjmenované druhy sporů. V Rakousku platí soudní prázdniny dodnes.
7. 5. 2020

Studium práv ve válečných letech

Mimořádná opatření kvůli koronaviru s omezenými možnostmi studia nezažívají právnické fakulty poprvé. Také za války se podoba závěrečných...
3. 4. 2020

Boccacciovo poselství

Nynější epidemie nebezpečného viru nás uvrhla do situace, kterou jsme dosud nepoznali, tedy aspoň ne v tomto století. Inspiraci, jak ji...
6. 3. 2020

Notář v osidlech hazardu

Pojistné podvody či zpronevěry peněz klientů se nevyhýbají ani právnickým profesím. Není ale pravda, že by nynější právnická generace byla horší...
10. 1. 2020

Hlídka literární

Uplynulý rok byl na přírůstky do právníkovy knihovny velice bohatý. Výběr do třetího vydání Hlídky literární se tak cíleně soustředil na díla z...
6. 12. 2019

Pocta Ladislavu Krymovi

Na konci roku dojde v České advokátní komoře ke střídání tajemníků. To je velkou příležitostí připomenout si ty, kdo tuto pozici zastávali v...
8. 11. 2019

Kravín od Dientzenhofera

Ústavní soud zrušil zdanění církevních restitucí. Vyšel z jednoduché zásady, že smlouvy se mají dodržovat. Jeden z návrhů k soudu pro senátory...
11. 10. 2019

Zákoník, který měl platit navždy

Balíkova mozaika pokračuje v seriálu o výsledcích výuky mimoevropských dějin na právnických fakultách. Stanislav Balík do ní vybral text jednoho...
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

6. 9. 2019

Benátské vzpomínky

Benátky a jejich právo mě provázejí celým profesním životem. Vyvolávají vzpomínky na krátký "únik" z komunistické totality a akcentují proměnu...
8. 7. 2019

Velmistrova výzva na Boží soud

Detailní zápisy o zatýkání a zabavování majetku a protokoly z výslechů rytířů se z procesů s templáři na začátku 14. století zachovaly až do...
3. 5. 2019

Nad rozečtenou knihou

Balíkova mozaika tentokrát přináší zamyšlení nad knihou od filozofa a beletristy Umberta Eca. Dílo Na ramenech obrů přináší texty jeho přednášek.
8. 3. 2019

Právníci, kteří přestali ctít právo

Není právník jako právník. Těm, kteří úctu k právu vyměnili za vliv v politice se věnuje anketa Balíkovy mozaiky Vlivní "právníci" 20. století.
18. 1. 2019

Ladislav Valenta, Právník roku 1937

Obdobně jako tomu bylo v loňském roce, přináší Balíkova mozaika i letos rubriku, v níž je vzpomínáno osobností právníků, kteří působili v dávné...
1 2
reklama