reklama
reklama
Rubrika / Komentář
7. 9. 2021

Pohlednice z Albánie

Poměřováno kodaňskými kritérii bude cesta Albánie do Evropské unie ještě dlouhá. Země bude muset zlepšit stav justice i legislativy.
7. 9. 2021

Digitální disent

O tom, že pandemie koronaviru přinesla řadu omezení, se každý přesvědčil na vlastní kůži. Nepřekvapí, že jich je ještě víc než těch, o kterých...
13. 7. 2021

Žalobce, nebo prokurátor?

V červnu zahájil svou činnost Úřad evropského veřejného žalobce. Zabývat se bude i kauzou českého premiéra.
13. 7. 2021

Demontáž ústavy

Letošní 18. červen by mohl být z hlediska české ústavnosti podobně významným dnem jako zavedení přímé volby prezidenta.
8. 6. 2021

Léto s covid pasem

Evropská unie boji s pandemií dosud spíše opatrně přihlížela a nechávala iniciativu na členských státech. Příležitost vidí až teď v souvislosti...
8. 6. 2021

Proměna zbraňové politiky

Ve vší tichosti a mimo pozornost médií stát změnil svůj vztah k ozbrojeným lidem. Vzdal se práva plošně odebírat zbraně za války nebo ve stavu...
11. 5. 2021

Čína se nenechá Západem šikanovat

V roce 1840 byla Čína po porážce v první opiové válce donucena podepsat s Velkou Británií a dalšími západními mocnostmi nerovnoprávné smlouvy.
11. 5. 2021

Politizace postavení Ústavního soudu

Ústavní soud se aktuálně nachází v nelehké situaci. Zatímco za svých téměř 30 let stál tento orgán v zásadě mimo politiku a nikdo v podstatě...
13. 4. 2021

Ponížení v Kremlu

Podceňovat ruskou diplomacii se už několikrát v novodobé historii nevyplatilo. Unijní zahraniční politika přitom pro Kreml není důležitá.
13. 4. 2021

Selektivní přístup k ústavnosti

Poslední rok přinesl celou řadu omezení ústavně zaručených práv a svobod. Zvláštní pozornost přirozeně poutá omezení svobody pohybu, zaručené...
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

9. 3. 2021

Strategie Buy Czech a volný pohyb zboží

Historie nezná případ, kdy by přímo členský stát zákonem nařizoval kupovat výhradně domácí produkci. Kvóty na české potraviny však u Soudního...
9. 3. 2021

Těžko řešitelný volební problém

Nespravedlivý přepočet hlasů na mandáty není jedinou vadou volebního zákona. Důvodů k jeho opětovnému napadení u Ústavního soudu tak po volbách...
9. 3. 2021

Ovoce z otráveného stromu

Reakce politiků na pro ně nepříznivá rozhodnutí soudů jsou špatným signálem pro veřejnost a podrývají důvěru v justici.
9. 2. 2021

Nový stát Spojené království

Znovunabytá suverenita Británii umožní zlepšit obchodní vztahy se zeměmi Commonwealthu a s Amerikou.
9. 2. 2021

Váhání o volbách

U Ústavního soudu už tři roky leží návrh skupiny senátorů napadajících ústavnost některých částí zákona o volbách.
12. 1. 2021

Krátký výdech pro německé dlužníky

Úlevy pro podniky zasažené krizí připravilo i Německo. Podnikatele v platební neschopnosti dočasně zbavilo povinnosti podat na sebe insolvenční...
12. 1. 2021

Volby skončily, nezapomeňme!

Prezidentské klání ve Spojených státech otestovalo kompletní systém brzd a protivah. Ani tak se Trumpovi nepodařilo včas zastavit sčítání hlasů...
12. 1. 2021

30. výročí Listiny

Pro život jednotlivce má Listina základních práv a svobod mnohem větší význam než Ústava. Přesto se o ní moc nemluví.
4. 12. 2020

Tajemství úspěchu

Větší míře uplatnění žen v advokacii by napomohlo zmírnění pravidel pro koncipienty. Podmínka povinné praxe na plný úvazek zájemkyně odrazuje.
4. 12. 2020

Zúžení parlamentní imunity

I v prosinci bych svůj sloupek mohl věnovat problematice současné krizové situace, toto téma stále není vyčerpané. Ale kvůli němu zcela zapadají...
1 2 3 4 5 5 6
reklama