reklama
reklama
Rubrika / Komentář
8. 11. 2019

Sedmdesát plus jeden

Spletité a mnohdy protichůdné. Česko-čínské vztahy si připomněly výročí.
8. 11. 2019

Diskriminace se v Česku stále vyplácí

Antidiskriminačnímu zákonu i po deseti letech účinnosti chybí vymahatelnost a preventivní účinek. Od závadného chování tak často neodradí....
11. 10. 2019

Sto let ochrany vynálezů

Na konci září se v Praze sešli zástupci vlády, diplomaté a advokáti, kteří se věnují právu duševního vlastnictví. Důvodem byly sté narozeniny...
11. 10. 2019

Právní řeč pohledem jazykovědců

Právní vyjadřování zaměstnává i jazykovědce z Ústavu pro jazyk český. Jeho pracovníci se s dotazy na správný výklad textu setkávají čím dál...
11. 10. 2019

Ústavní ochrana vody

Letošní léto bylo mnohem příznivější než loňské, ale přesto i v něm stále rezonovalo téma sucha. Už od minulého roku ministři zemědělství a...
11. 10. 2019

Jde o naše děti

Indexace dávek či minimální mzdy podle životní úrovně v místě jejich vyplácení je v posledních letech v Evropské unii velmi populární. Podporuje...
6. 9. 2019

Obrana prvního setkání

Setkání s mediátorem je v některých zemích Evropské unie povinné, ještě před podáním žaloby k soudu. V Česku ho může nařídit soud. I to by ale...
6. 9. 2019

Proces století

Co je a co není vzpourou, řeší Španělsko ve svém procesu století. Na lavicích obžalovaných jsou ti, kdo usilovali o nezávislost Katalánska....
6. 9. 2019

Další navyšování správních poplatků

Vláda chce opět navýšit poplatek za zápis do katastru. Oproti roku 2011 má vyrůst na čtyřnásobek, což je v tomto relativně krátkém časovém...
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

8. 7. 2019

Nad budoucností volebního práva

Globalizace, evropská integrace a volný pohyb lidí mezi státy testují volební právo. Mají ho v Česku mít i cizinci s trvalým pobytem? A jak by...
8. 7. 2019

Medvědí oko

Tibet je tradičně nazýván střechou světa, ale v poslední době se prosazuje jeho další přezdívka: Medvědí oko. Nesouvisí jen s množstvím...
14. 6. 2019

Putující města

Letošní cesta prezidenta Ze­mana do Číny, už pátá v průběhu jeho funkčního období (průměrně tam jezdí jednou do roka), vyvolala, jak je zvykem,...
14. 6. 2019

Rus není člověk

Letos jsme se kandidáta na judikát roku v kategorii Zlaté maliny dočkali už s posledním dubnovým dnem. II. senát Ústavního soudu vydal nález,...
14. 6. 2019

Úspěchy a výzvy rozhodčího řízení

Rozhodčí řízení v Česku se i po desítkách let své existence stále vyvíjí a má před sebou ještě dlouhou cestu. Nový zákon o rozhodčím řízení by...
3. 5. 2019

Nekonečná kampaň

Začátek letošního jara přinesl posun ve věci návrhu ústavního zákona o celostátním referendu. Ústavně-právní výbor doporučil sněmovně ke...
3. 5. 2019

Vůně švestkových květů

Dne 1. května nastoupil na japonský chryzantémový trůn nový císař Naruhito a podle tamních zvyklostí nastává i nová éra − období Reiwa....
5. 4. 2019

Českou verzi ATAD bude třeba vysvětlit

V březnu přijatý daňový balíček zavádí do českého práva mimo jiné směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Implementaci ale provázejí...
1 2 2 3 4 5 6
reklama