reklama
reklama
12. 7.

Právo na Hedvábné cestě

Dnešní Čína se ráda vzhlíží ve své bohaté tisícileté historii. Na její exkurzi, která odpoví na otázky aktuálního vývoje země, zavede nové dílo...
7. 6.

Závazky při změně okolností

Dodržování smluv je vůdčí zásadou smluvních závazkových vztahů. Doplňuje ji však klauzule rebus sic stantibus, jejímž atributům se věnuje nová...
10. 5.

Směnky a jejich rizika

Odborný vhled do problematiky směnek přináší komentář ke směnečnému a šekovému zákonu od praktikujícího advokáta zaměřeného na směnečné spory.
12. 4.

Právo a péče v závěru života

Barbora Steinlauf nabízí vhled do problematiky právních aspektů péče v závěru života, o níž se tak často nediskutuje, leč se dříve či později...
8. 3.

Nájemní a družstevní bydlení

Nová příručka autorů Pavlíny Brzobohaté a Stanislava Křečka poskytuje komplexní pohled na problematiku bydlení v nájmu a v bytovém družstvu.
8. 2.

Kdo to píská na píšťalku

Nové souborné dílo obsahuje zamyšlení českých odborníků nad problematikou whistleblowingu a postřehy k poslednímu návrhu zákona o ochraně...
7. 12. 2021

Stejný sport, odlišná finanční odměna

Pro zásadu rovného odměňování mužů a žen v profesionálním sportu často neplatí fair play. Ženy mnohdy dostávají za stejné umístění jen zlomek...
9. 11. 2021

Specifika smlouvy o výkonu funkce

Nová monografie kolektivu autorů se detailně zabývá jedním z nejdůležitějších institutů práva obchodních společností a jeho problematickými...
12. 10. 2021

Mediace je vhodná i pro spotřebitele

Nová publikace se podrobně zabývá využitím mediace ve spotřebitelských sporech a upozorňuje, na co si dát pozor při sjednávání mediačních...
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

7. 9. 2021

On-line soudnictví: blízká budoucnost?

Soudnictví je po státní správě dalším segmentem, který volá po digitalizaci. On-line řešení sporů má využívat umělou inteligenci a naráží na...
13. 7. 2021

Správní právo pro studenty

Druhé vydání učebnice Obecná část správního práva podává ucelený výklad s množstvím názorných příkladů z aplikační praxe.
8. 6. 2021

Kolektivní správa v digitálním světě

Nová autorskoprávní monografie analyzuje proměnu role kolektivní správy s ohledem na digitalizaci doby a identifikuje problémy, které mohou v...
11. 5. 2021

Nepoškozovat konkurenta pravdou

Publikace se zabývá šířením pravdivých informací a rozebírá, za jakých okolností může být považováno za nekalosoutěžní jednání či zásah do...
13. 4. 2021

Umělá inteligence a vozy bez řidiče

Monografie řeší právní otázky vývoje umělé inteligence i odpovědnost za nehodu způsobenou částečně autonomním vozidlem.
9. 3. 2021

Úskalí přechodu v pracovním právu

Nová publikace týkající se přechodu práv a povinností zaměstnanců podrobně rozebírá východiska právní úpravy a upozorňuje zaměstnavatele na to,...
9. 2. 2021

Průvodce druhy podílů od A do Z

Příručka pro právní teorii i praxi přináší ucelený rozbor tvorby druhů podílů kapitálových společností a jejich odlišnosti ve světle zákona o...
12. 1. 2021

Diskriminaci v práci stále není konec

Nová publikace popisuje diskriminační důvody a zkoumá, zdali se zaměstnancům v tuzemsku dostává účinné právní ochrany před diskriminací ze...
4. 12. 2020

V on-line řešení sporů je budoucnost

Pavel Loutocký ve svém díle vybízí, aby se vedle alternativního řešení sporů zvážilo využití on-line právních nástrojů i v soudním rozhodování.
6. 11. 2020

Umělá inteligence napříč obory

Linda Kolaříková a Filip Horák představují poměrně obsáhlou publikaci zabývající se umělou inteligencí a jejím dopadem na různá odvětví...
1 2
reklama