reklama
reklama
10. 5.

Směnky a jejich rizika

Odborný vhled do problematiky směnek přináší komentář ke směnečnému a šekovému zákonu od praktikujícího advokáta zaměřeného na směnečné spory.
12. 4.

Právo a péče v závěru života

Barbora Steinlauf nabízí vhled do problematiky právních aspektů péče v závěru života, o níž se tak často nediskutuje, leč se dříve či později...
8. 3.

Nájemní a družstevní bydlení

Nová příručka autorů Pavlíny Brzobohaté a Stanislava Křečka poskytuje komplexní pohled na problematiku bydlení v nájmu a v bytovém družstvu.
8. 2.

Kdo to píská na píšťalku

Nové souborné dílo obsahuje zamyšlení českých odborníků nad problematikou whistleblowingu a postřehy k poslednímu návrhu zákona o ochraně...
7. 12. 2021

Stejný sport, odlišná finanční odměna

Pro zásadu rovného odměňování mužů a žen v profesionálním sportu často neplatí fair play. Ženy mnohdy dostávají za stejné umístění jen zlomek...
9. 11. 2021

Specifika smlouvy o výkonu funkce

Nová monografie kolektivu autorů se detailně zabývá jedním z nejdůležitějších institutů práva obchodních společností a jeho problematickými...
12. 10. 2021

Mediace je vhodná i pro spotřebitele

Nová publikace se podrobně zabývá využitím mediace ve spotřebitelských sporech a upozorňuje, na co si dát pozor při sjednávání mediačních...
7. 9. 2021

On-line soudnictví: blízká budoucnost?

Soudnictví je po státní správě dalším segmentem, který volá po digitalizaci. On-line řešení sporů má využívat umělou inteligenci a naráží na...
13. 7. 2021

Správní právo pro studenty

Druhé vydání učebnice Obecná část správního práva podává ucelený výklad s množstvím názorných příkladů z aplikační praxe.
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

8. 6. 2021

Kolektivní správa v digitálním světě

Nová autorskoprávní monografie analyzuje proměnu role kolektivní správy s ohledem na digitalizaci doby a identifikuje problémy, které mohou v...
11. 5. 2021

Nepoškozovat konkurenta pravdou

Publikace se zabývá šířením pravdivých informací a rozebírá, za jakých okolností může být považováno za nekalosoutěžní jednání či zásah do...
13. 4. 2021

Umělá inteligence a vozy bez řidiče

Monografie řeší právní otázky vývoje umělé inteligence i odpovědnost za nehodu způsobenou částečně autonomním vozidlem.
9. 3. 2021

Úskalí přechodu v pracovním právu

Nová publikace týkající se přechodu práv a povinností zaměstnanců podrobně rozebírá východiska právní úpravy a upozorňuje zaměstnavatele na to,...
9. 2. 2021

Průvodce druhy podílů od A do Z

Příručka pro právní teorii i praxi přináší ucelený rozbor tvorby druhů podílů kapitálových společností a jejich odlišnosti ve světle zákona o...
12. 1. 2021

Diskriminaci v práci stále není konec

Nová publikace popisuje diskriminační důvody a zkoumá, zdali se zaměstnancům v tuzemsku dostává účinné právní ochrany před diskriminací ze...
4. 12. 2020

V on-line řešení sporů je budoucnost

Pavel Loutocký ve svém díle vybízí, aby se vedle alternativního řešení sporů zvážilo využití on-line právních nástrojů i v soudním rozhodování.
6. 11. 2020

Umělá inteligence napříč obory

Linda Kolaříková a Filip Horák představují poměrně obsáhlou publikaci zabývající se umělou inteligencí a jejím dopadem na různá odvětví...
9. 10. 2020

Rozpravy o základních slovech

Nadčasová debata soudce zabývajícího se lidskými právy s novinářkou o svobodě, společnosti, procesu, politice a jejich spojení s právem je i po...
4. 9. 2020

Stres v soudcovské profesi

Soudcovská profese patří mezi ty, které tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Soudce Nejvyššího soudu nabízí pohled na novodobé stresující...
1 2
reklama