reklama
reklama
Rubrika / Soudcův pohled
8. 3.

Vestfálský mír o nás bez nás

Mírová jednání, která měla ukončit třicetiletou válku, trvala čtyři roky. Vestfálský mír znamenal kompromis v rovnováze sil rakouských...
11. 1.

Nadčasový odkaz učitele národů

Jan Amos Komenský prosazoval povinnou školní docházku pro děti od šesti do 12 let. Na svou dobu to byl velmi pokrokový projekt systemizace...
Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

8. 6. 2021

Prostor pro uvážení

Viktorín Kornel ze Všehrd se stavěl na stranu společensky neprivilegovaných vrstev. Na počest utrakvistického humanisty vznikl o staletí později...
11. 5. 2021

O ctnostech a dvou soudcích

V dobách, kdy soudci nemuseli tolik střežit svou nezávislost, podíleli se i na vzniku dvou důležitých pramenů práva. Jeden z těchto kodexů...
6. 11. 2020

Notář mučedníkem aneb O Janu Nepomuckém

Duše, nebo mozek? Víra, nebo pragmatická logika? Kdepak, jakmile tyto zdánlivé protipóly spolu soupeří, nevzejde z jejich souboje nikdy nic...
1 2
reklama