Aktérům kongresu, jehož je Právní rádce mediálním partnerem, jsme položili tyto otázky:

1) S jakým tématem na kongresu Právní prostor 2012 vystoupíte?

2) Proč jste si vybral(a) zrovna toto téma?

MARIE BREJCHOVÁ, PREZIDENTKA UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČR

1) Na kongresu vystoupím s tématem, které odpovídá mému profesnímu zaměření právníka v energetické společnosti. Budu hovořit o smlouvách, které se vyskytují na trhu s elektřinou a jejich specifických vazbách na energetický zákon a obecnou právní úpravu dle obchodního a občanského zákoníku. Úvodem seznámím účastníky se základními vztahy na trhu s elektřinou a pak se zaměřím zejména na smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?