Cílem návrhu Komise je změnit stávající směrnici o správní spolupráci, která od 1. ledna 2015 počítá s automatickou výměnou informací o příjmech ze zaměstnání, odměnách členů statutárních orgánů, životním pojištění, důchodech či příjmech z nemovitostí. Nově by se však automatická výměna měla vztahovat také na dividendy, kapitálové zisky, jiné finanční výnosy a zůstatky na účtu.

 

„Díky dnešnímu návrhu budou členské státy lépe schopny vyměřovat a inkasovat dlužné daně a EU bude v lepší pozici k tomu, aby mohla prosazovat vyšší standardy řádné daňové správy v globálním měřítku. Je to další účinný nástroj pro boj proti daňovým únikům,“ řekl Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, statistiku, audit a boj proti podvodům.

Automatickou výměnu informací v rámci EU upravuje již od roku 2005 také směrnice o zdanění příjmů z úspor. Ta členským státům ukládá shromažďovat data o úsporách nerezidentů a automaticky je předávat daňovým orgánům v místě jejich pobytu.