Obě ale už dříve působily ve firmě jako advokátní koncipientky, stojí v tiskové zprávě.

Milada Kürtösiová praktikuje zejména farmaceutické právo, pracovní právo a právo ochrany osobních údajů. Vystudovala pražskou právnickou fakultu a fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Kateřina Slováčková studovala právo na Masarykově univerzitě a její specializací jsou veřejné zakázky, správní právo, litigace a závazkové právo.