reklama
reklama

Vydání ze dne
7. 6. 2022

Právní rádce č. 6/2022

7. 6.

Rodinné záležitosti

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, s tím, jak se blíží letní slunovrat a dny se prodlužují do svého maxima, školáci napínají zbytky sil, aby si na...
7. 6.

Romány pro válečné časy

Čtenáři Remarquových románů snáze nacházejí pro uprchlíky pochopení a empatii. Nitro duše dnešních běženců je podobné jako těch ve 30. a 40....
7. 6.

Zastavíme šíření dezinformací?

Jako mimořádné opatření v mimořádné době označil správce české domény své rozhodnutí zablokovat osm dezinformačních webů. Sedm z nich už je opět...
7. 6.

Byznys živený krizí

Ekonomika opět zažívá zpomalení. Tlumení vysoké inflace i krize na Ukrajině si vybírají svou daň na firmách i spotřebitelích. Zároveň ale...

Archiv patří do placené části serveru.

Přístup k článkům můžete získat po zakoupení přístupu do online archivu.

Předplatitelé tištěného titulu mají přístup do online archivu zdarma - aktivace ZDE.

Aktuální vydání Právního rádce

Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.

7. 6.

Když nájemce míří k insolvenci

Jak má pronajímatel postupovat, pokud se jeho nájemce ocitl v ekonomických problémech? Jaké limity v této oblasti dává české právo?
7. 6.

Sankce pro (ne)skutečné majitele

Všechny společnosti by již touto dobou měly mít zapsaného skutečného majitele. Jaké sankce hrozí, pokud tomu tak není?
7. 6.

Soud zjednodušil uplatnění odpočtu DPH

Finanční úřady ztratily možnost doměřovat podnikatelům DPH z přijatého plnění tam, kde je z podstaty věci zřejmé, že na straně dodavatele stál...
7. 6.

Judikatura

NS: Výzva ke zjednání nápravy je předpokladem pro následné vyloučení člena ze spolku Důvodem pro vyslovení neplatnosti rozhodnutí spolku o...
7. 6.

Závazky při změně okolností

Dodržování smluv je vůdčí zásadou smluvních závazkových vztahů. Doplňuje ji však klauzule rebus sic stantibus, jejímž atributům se věnuje nová...
7. 6.

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky?

Prezident má právo navrženého člena vedení Nejvyššího kontrolního úřadu i nejmenovat. A zvrátit jeho rozhodnutí právní cestou kvůli dělbě moci...
7. 6.

Soudcovský slib opakovat nemusejí

Komunistická minulost polských soudců nutně neznamená, že by soudcovský slib museli skládat znovu. Soudní dvůr EU se vyjádřil ke vztahu...
14. 6.

Personálie

Barbora Šafaříková senior associate, Noerr Advokátní kanelář Noerr povýšila advokátku Barboru Šafaříkovou na pozici senior associate. K Noerru...
7. 6.

Rodinám často chybí rituály

Pro každou mladou ženu je klíčové najít si muže ve svém okolí s nejlepším přístupem ke zdrojům a přesvědčit ho, aby si ji vzal, říká advokátka...
7. 6.

Při mediaci se nesmíte bát konfliktu

Řada lidí si mediaci plete s meditací, říká Diana Lokajíčková. Obliba této formy řešení sporů roste a s tím by podle ní měly stoupat i nároky na...
7. 6.

Nekonečný příběh ePrivacy

O nařízení ePrivacy se v EU diskutuje již pět let. Vzhledem k tomu, že nařízení stanoví dvouleté přechodné období, nebudou nová pravidla účinná...
7. 6.

Míru poškození jste si odhadli sami

Zákazník odstoupil od smlouvy a vrátil zboží, které sám špatným používáním poškodil. E‑shop ale u soudu udělal chybu. Včas neupřesnil výši...
7. 6.

V krizi táhneme za jeden provaz

Zástupci právnických profesí se setkali na novodobém právnickém sjezdu a položili tak základ obnovené tradici, jejímž účelem má být posílení...
7. 6.

Rodič vs. Norsko

Případ Evy Michalákové ve věci zbavení rodičovských práv k jejím dvěma synům po dlouhých 11 letech dospěl ke konci. Nebo nikoliv?
reklama