Po odvolání bývalého šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala, vypsalo ministerstvo spravedlnosti v čele s Helenou Válkovou výběrové řízení, do něhož se mohli zájemci hlásit. Ze tří přihlášeních kandidátů odborná komise doporučila jmenovat generálním ředitelem Vězeňské služby Pavla Ondráška, kterého Válková pověřila dosavadním vedením.

"Ze zaslaných podkladů pro výběrové řízení vyplynulo, že dva z nich nejsou příslušníky bezpečnostních sborů. Komise proto konstatovala, že nesplňují podmínky účasti ve výběrovém řízení, a rozhodla o jejich vyřazení," stojí v tiskové zprávě ministerstva o procesu výběru.

Ondrášek se tak stal jediným kandidátem, který předstoupil před výběrovou komisi osobně, načež ho komise jednohlasně doporučila ke jmenování.

Související