Česká obchodní inspekce zkontrolovala celkem 867 internetových obchodů, přičemž porušení právních předpisů zjistila v 682 případech.

„Inspektoři všech inspektorátů prováděli kontroly cíleně v obchodech, u kterých byl předpoklad, že jejich provozovatelé mohou porušovat obecně závazné právní předpisy. Při jejich vytipování sehrály důležitou roli informace a podání poskytované České obchodní inspekci spotřebitelskou veřejností," uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Nejčastějším problémem bylo používání klamavých obchodních praktik, které ČOI zjistila u 570 kontrolovaných obchodů. Šlo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných nebo zavádějících údajů o prodávajícím, o smluvních podmínkách nebo o uplatnění práv ze smlouvy.

Dalším prohřeškem internetových prodejců bylo nedostatečné informování zákazníků o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění. Toho se podle inspekce dopustilo 366 kontrolovaných e-shopů. Navíc ve sto případech bylo zjištěno nedodržení formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace.

Problematické jsou podle inspekce mj. e-shopy provozované zahraničními subjekty se sídlem mimo EU, u kterých je značně ztížené uplatňování reklamace. Lidé by si proto měli před nákupem vždy ověřit sídlo a důvěryhodnost prodejce. „Právě nákupy v e-shopech ze třetích zemí představují pro spotřebitele zvýšenou míru rizika jak při dodání zboží, tak i při vymáhání spotřebitelských práv,“ dodal Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Související