Evropská komise chce vytvořením pracovní skupiny pomoct státům, kterým se nedaří efektivně čerpat peníze z evropských fondů v rámci politiky soudržnosti. Kromě České republiky jde také o Bulharsko, Chorvatsko, Itálii, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Tyto státy totiž doposud nevyužily některé peníze přidělené za období let 2007 – 2013  a aby se situace neopakovala i v novém programovém období, chce jim být Komise při čerpání nápomocna.

„Nechci opět slyšet, že malé a střední podniky ztratily zájem o naši podporu kvůli zdlouhavé a komplikované byrokracii. Touto skupinou na vysoké úrovni chci zajistit, aby členské státy mohly plně využít zjednodušujících opatření stanovených v nových předpisech,“ uvedla k tomu na setkání evropských ministrů odpovědných za politiku soudržnosti Corina Cretuová, komisařka pro regionální politiku.

Mezi hlavní úkoly nové pracovní skupiny bude patřit zjednodušení dostupnosti financování pro malé a střední podniky, odstranění zbytečných administrativních překážek například při výběru projektů a také zjednodušení postupů pro proplácení nákladů nebo větší využívání online platforem. Kromě toho má skupina pomoci státům i s využitím zbývajících peněz z let 2007–2013.

Pro roky 2014 – 2020 bude z evropských fondů k dispozici pro členské státy a města více než 351 miliard eur.

Související