Pražská pobočka TaylorWessing má od září dvě nové partnerky. První z nich je Karin Pomaizlová, která do kanceláře přišla z vlastní praxe. Její specializací je oblast duševního vlastnictví, konkrétně ochranné známky, software, know-how, ochrana před nekalou soutěží a regulace reklamy. Věnuje se také právnímu poradenství ohledně regulace léčiv, technologií a potravinářství. Druhá nová partnerka Markéta Cvrčková působí v kanceláři Taylor Wessing již od roku 2004, kdy sem přišla jako koncipientka. Je odbornicí na obchodní právo, zejména na akvizice, a věnuje se také poradenství v realitním prostředí.

Další personální změnu oznámila také advokátní kancelář KPMG Legal. Advokát Martin Hrdlík, který v kanceláři působí téměř od jejího vzniku, byl povýšen do pozice Counsel. Jeho specializací je především korporátní právo, transakce, regulatorní problematiku a pracovní právo.

Kromě toho došlo ke změnám v kancelářích na pozicích advokátů. Dlouholetý vedoucí advokát PRK Partners Štěpán Kleček přešel do kanceláře Rentsch Legal. Zde se bude věnovat oblasti obchodního práva a přeshraničních M&A projektů.

„Rentsch Legal mi umožňuje být klientovi nablízku, porozumět jeho potřebám a dodat mu funkční řešení jeho požadavků a záměrů. Věřím, že s tímto přístupem se mi podaří podílet se na růstu kanceláře jak v rovině odborné, tak v rovině klientské,“ řekl k přestupu Kleček.

Novou advokátku má také kancelář Tomíček Legal. Stala se jí Kateřina Zoubková, která je odbornicí na právo nemovitostí, obchodní právo, soudní spory a arbitráže.

Související