Jiří Dienstbier má jako ministr bez portfeje na starosti legislativu, lidská práva a rovné příležitosti. Stojí v čele Legislativní rady vlády a řídí její činnost při posuzování věcných záměrů zákonů. Kromě toho je ještě předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kde dohlíží na přípravu opatření ke snižování korupce ve veřejné správě.

Záběr Dienstbierovy agendy je tak opravdu široký. O problematice lidských práv sám říká, že obsahuje mnoho složitých a konfliktních témat, která společnost automaticky nepřijímá. Spadají sem zejména otázky národnostních menšin, rovnosti mužů a žen, zdravotně postižených, ale také sociální začleňování a fungování neziskových organizací.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?