Instalace kamerového systému do společných bytových prostor může vyřešit spoustu nepříjemností týkajících se případné trestní činnosti. Je však nutné mít na paměti, že kamerový záznam, který je nahrávaný a informace jím pořízené lze spojit s osobními údaji jednotlivce, spadá pod ochranu osobních údajů dle příslušného zákona. Samotné nahrávání bez ukládání záznamu však zpracováním osobních údajů není.

Co udělat před instalací kamer?

V prvém momentu je potřeba jako správce (většinou majitel objektu) při zpracování osobních údajů stanovit účel zpracování samotného záznamu. V tomto případě se jedná o ochranu života, zdraví a majetku a není vyžadován souhlas jednotlivých rezidentů, a to již kvůli povaze bytových domů, jejichž obsazení se stále mění.

S informací o kamenování je nutné informovat Úřad pro ochranu osobních údajů. K takovému oznámení lze provést registračním formulářem. V případě, že ÚOOÚ nebude mít podezření na porušení zákona, lze po 30 dnech od doručení podaného oznámení zahájit nahrávání.

Správce je pak povinen přijmout bezpečnostní opatření, která zajistí ochranu záznamů. Nemělo by tedy dojít k poškození, likvidaci, či jiné manipulaci, ale ani neoprávněnému zpřístupnění. Záznam je tedy uzavřen pro určitý okruh osob.

Co lze nahrávat?

Důležitým faktorem je také umístění kamer. Pokud správce záznamu sleduje sklepy, půdy a jiné společné prostory, dopisní schránky či budovu zvenčí, ale i její bezprostřední okolí, je takové sledování označováno zpravidla za přiměřené. Pokud by se však správce rozhodl sledovat vchody do bytů, bylo by takové jednání možné pouze se souhlasem dotčených, a to pouze výjimečně. Takové jednání zasahuje totiž do osobních údajů nejvíce.

V souvislosti s nahráváním, je správce vázán informační povinností. Rezidenti bytového domu tedy musí vědět o přítomnosti kamer. Pro ty, kteří se objevují v bytovém domu nepravidelně, nebo pro návštěvníky, je nutné umístit informační tabulku u vstupů do sledovaných prostor.

Jak dlouho lze záznam uchovávat?

Jako v případě umístění kamerového systému je nutné řídit se principem proporcionality i ve smyslu doby ukládání záznamu. Taková doba by měla zajistit především to, aby po případném spáchání trestního činu (krádež, loupež a jiné) mohl záznam pomoct k identifikaci zločince a dále mohl být postoupen jako důkaz například policii, nebo pojišťovně. ÚOOZ se vyjádřil, že taková doba by měla být přibližně 7 dní, v určitých případech i 14.

Porušení povinností
Porušení výše stanovených povinností je poměrně tvrdě trestáno právě ÚOOÚ, kdy pokuta za jejich porušení může dosahovat částky až 5 milionů korun. Při porušení povinností se však mohou obracet na správce i rezidenti, jejichž osobní práva byla porušena.

Související