Pavel Šámal se řadí k předním českým expertům na trestní právo. Stojí třeba za aktuálním trestním zákoníkem. Společnost je podle něj mnohem stabilizovanější než před deseti lety. A to s sebou nese i pokles kriminality. Změnit by se to podle Šámala přitom mohlo třeba s velkou migrační vlnou.

Ze své pozice jste se moc nevyjadřoval k nedávným změnám v policii. Proč?

Vyjadřuji se k věcem, o kterých něco vím… A tady opravdu nevím, co za tím bylo. Chci k tomu říct jenom jedno. Každá reforma, ať justice, nebo policie, musí být opravdu perfektně připravena, a to na základě již opakovaně zmíněných analýz. Musí se jednat o koncepční řešení. Jestli to reforma policie splňuje, to nevím.

A jsou v Česku podmínky ke stíhání organizovaného zločinu opravdu tak špatné, že je třeba reformy?

To je složitá otázka. Vždy to závisí na tom, na co se policie zaměří. Bylo období, kdy se zaměřovala na hospodářskou kriminalitu, pak zase na korupci. Nyní je to terorismus. Síly policie jsou omezené a velká témata přitáhnou pozornost. To znamená i přesun sil, který má vliv na ostatní. Proto je potřeba vyvažovat jednotlivé zájmy a kroky činit odpovědně. Společnost potřebuje, aby fungovaly všechny oblasti. Policie dnes funguje a není tu taková situace jako v devadesátých letech, kdy pracovala v důsledku revolučních událostí hůře než v současnosti. Dnes se společnost stabilizovala, byť si to někteří občané možná nemyslí.

Opravdu?

Je daleko stabilizovanější, než byla před deseti lety. Ukazuje se to na vývoji kriminality, výrazně například poklesla kriminalita mládeže. A to je významný signál do budoucna. To, že máme dnes plné věznice, je důsledek předchozí doby. Trestní systém má totiž výrazné zpoždění. Pokud nám tedy v posledních deseti letech klesá kriminalita mládeže, projeví se to až za dalších deset let. Až se stane rozhodující skupinou, která by mohla páchat trestnou činnost.

Společnost je tedy netrpělivá…

Ano, lidé si myslí, že vše musí přijít hned. Tak to není. Vždy jsem zdůrazňoval, že pro kriminalitu nejsou rozhodující momentální zásahy a novely, ale to, jaká je situace ve společnosti. Do jaké míry je rozkolísaná. Když se vám podaří společnost stabilizovat a nemá velké problémy, klesá kriminalita.

Co to může změnit?

Změna může přijít třeba s velkou migrační vlnou, která může zasáhnout i Českou republiku. Aniž bych chtěl strašit, v důsledku toho může dojít k nestabilitě i nárůstu kriminality.

Takže jsou návrhy, které se snaží předem reagovat na důsledky migrační krize správné?

Trošku to ovlivní, ale téma migrační vlny a s tím souvi­sejících problémů není otázka primárně České republiky. Je to celoevropský problém. Evropská unie musí lépe pracovat. V tomto směru podle mého názoru nepracuje tak, jak by měla. Samozřejmě, že je to těžké. Jsme společenství států. Přesto si myslím, že nebyly v rozhodující době její kroky dostatečně rychlé a zcela adekvátní nastalé situaci.

A co aktuálně projednávaná "protiteroristická" vládní novela trestního zákoníku?

Je to reakce na momentální stav… Trestní právo je odrazem společnosti. To, co společnost v daném okamžiku trápí, se snaží řešit pomocí trestního práva. Daleko lepší by bylo, kdyby se začalo u celého právního systému a problémy se řešily pomocí správního práva, občanského práva a tak dále.

To u terorismu asi nefunguje.

Ale funguje. Je to otázka nastavení bezpečnostní politiky, přístupu k migrační vlně, vytvoření bezpečnostního systému. Trestní právo přece nemůže žádnému teroristickému útoku samo o sobě zabránit. Ono ho jen v konečném důsledku postihne.

Tak proč novela trestního zákoníku?

Je to důsledek mezinárodního tlaku. Mezinárodní organizace, jako je Moneyval nebo FATF, dávají České republice evidentně najevo, že naše právní úprava není z jejich hlediska dostatečná. Myslím si, že to není pravda. Členy těchto mezinárodních organizací jsou ale politici, a ne specialisté na trestní právo, a chtějí to vidět rozškatulkované v jednotlivých skutkových podstatách. U nás byl historický vývoj jiný a snažili jsme se vytvářet spíše obecnější skutkové podstaty, což je u nás tradiční. Bohužel se s jejich přístupem spojuje i zvyšování trestních sazeb, což není dobrá cesta. Neplatí, že čím vyšší trest bude, tím méně se bude daný trestný čin páchat.

Obecně ale příliš časté novely kritizujete.

To, že se každý problém řeší samostatnou novelou, se dříve nedělalo. Čekalo se, až bude změn víc, a udělala se větší novela. S tím se samozřejmě orgánům činným v trestním řízení lépe pracuje. Když se různé části zákonů mění průběžně, vytváří to problémy. V trestním právu se totiž pracuje s časovou působností zákonů, kde je důležité, jaká úprava platila v době spáchání činu a jaká platí v době rozhodování.

Je nějaká novela, která je vyloženě špatná? Co třeba nápad na snížení hranice trestní odpovědnosti…

To není dobrá novela. Tato otázka je velmi citlivá a není dobře, že se k ní někteří poslanci stále vrací, že nerespektují v tomto směru stabilitu trestního práva. Peripetie s hranicí trestní odpovědnosti se odehrávaly mezi lety 2000 a 2009. Opakovaně zde byly pokusy ji snížit, jako v původním schváleném trestním zákoníku, a pak se ještě před jeho účinností zase vracela zpět na patnáct let. Člověk by si řekl, že to skončí a nebudeme se k tomu vracet.

Vytáhlo se to znovu, navíc v době, kdy to vůbec není potřeba. Kdyby tu byl problém s kriminalitou mládeže, tak bych tomu rozuměl. Ale nyní se v podstatě naprosto všichni shodují v tom, že k nárůstu nedochází, o čemž svědčí i statistiky, ze kterých vyplývá, že kriminalita mládeže naopak klesá. Nerozumím tomu. V tomto návrhu se dokonce i zvyšují trestní sazby, není to jako celek skutečně dobrý a zejména potřebný návrh. Právo by mělo být zvláště v tomto směru stabilní.

Související