Miloš Zbránek letos v červnu dostal od Nejvyššího správního soudu důtku za internetové publikace, které dehonestovaly migranty i pracovníky neziskových organizací. Jednalo se o dva články, které mluvily hanebně o pracovnících neziskových organizací i o uprchlících. Takové jednání označil Nejvyšší soud za nevhodné a udělil soudci důtku, což je nejmírnější kární prostředek. O udělení důtky jsme psali zde.

Ústavní soud

Miloš Zbránek se obrátil na Ústavní soud. Ten stížnost přijal v srpnu. Mluvčí Miroslava Sedláčková se vyjádřila, že zatím není jasné, kdy řízení proběhne, nicméně je jasné, kdo ve věci rozhodne. "Soudcem zpravodajem bude Vladimír Sládeček. Ústavní soud není vázaný žádnými lhůtami, ale dá se říct, že průměrná délka řízení ústavní stížnosti je šest měsíců," dodává Sedláčková.

Liberecký soudce, který se věnuje obchodněprávní agendě, argumentuje tím, že ve článcích, které publikoval, neuváděl své povolání. Rozhodnutí Nejvyššího soudu o tom, že jeho jednání znevážilo důstojnost soudcovské funkce, není podle něj na místě. Zároveň také argumentuje svobodou slova.

Soudcovská svoboda slova

Ústavní soud nedávno rozhodl v případě soudce Kamila Kydalky, který se svým jménem i s důrazem na svou pozici soudce vyjadřoval k politickému dění v obci, kde vlastnil chatu. Ve svém nálezu Ústavní soud určil, že projev soudců podléhá určitým omezením omezením. O nálezu Ústavního soudu v případě soudce Kydalky jsme psali zde.

Související