Nález Ústavního soudu stanovil pravidla pro případ, kdy je vypsána exekuce na důchod a osoba si z nezabavitelného minima nějaké peníze uspoří. Pak jsou peníze nedotknutelné, a proto nemůže exekutor částku zabavit. Opačné rozhodnutí by porušilo právo na ochranu vlastnictví.

Skutková podstata

Exekutor v roce 2012 nařídil exekuci na majetek důchodce a vydal exekuční příkaz postihující jeho starobní důchod. Stěžovateli tak zbývalo pouze zákonem vyměřené nezabavitelné minimum. Z této částky si byl však stěžovatel schopen ukládat peníze na účet a exekutor z něj následně sebral částku přesahující 40 tisíc korun.

Důchodce následně namítal, že v takovém případě jde o obcházení zákona, nicméně se stížností neuspěl ani u Okresního soudu v Lounech a ani u Krajského soudu v Ústí nad Labem. „Soudy argumentovaly tím, že prostředky vyplacené na bankovní účet plátcem důchodu se stávají tzv. vkladovou pohledávkou, tedy zakládají právní vztah mezi dlužníkem a bankou a pokud je účet postižen exekucí, nedochází k postihu důchodu, ale k postihu práva na výplatu prostředků na účtu,“ vysvětluje Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu.

Ústavní soud

V nálezu Ústavního soudu odkazoval soudce zpravodaj Jan Musil na rozsudek Nejvyššího soudu, který lze použít i v tomto případě. Uspořená částka byla součástí příjmu, který slouží k uhrazení potřeb stěžovatele, případně jeho blízkých. Důchod je v tomto případě ve stejném režimu jako mzda, tvrzení, že vložením peněz na spořící účet ztrácí peníze režim nezabavitelné částky, je nesmyslný.

Související