Spor, jehož počátek se datuje již k roku 2003, kdy poprvé ÚOHS pokutoval operátory, eskaloval k navýšení uložených pokut. Za protisoutěžní jednání by měla nyní společnost O2, právní nástupce Eurotelu, zaplatit částku 49,5 milionů korun, Vodafone pak přibližné o 300 tisíc méně. Pokuty se navýšily z důvodu trvání dohod mezi společnostmi již od roku 2001. Obě společnosti se proti rozhodnutí plánují odvolat. 

Propojení sítí

ÚOHS tvrdí, že se firmy dopustily dohod o přerozdělení trhu telekomunikačních sítí.

"Uzavřené dohody vylučují možnost, aby uvedené společnosti propojily své sítě kdykoli na základě svého svobodného rozhodnutí tranzitem přes síť třetího subjektu. Za existence přímého propojení sítí účastníků řízení a jeho dostatečné kapacity tedy nemá žádný z účastníků možnost využít alternativní způsob propojení tranzitem prostřednictvím sítě třetí strany, byť by tento způsob byl pro něj a jeho zákazníky výhodnější," vysvětluje předseda ÚOHS Petr Rafaj.
Obě ze společností jsou si však jisty svou nevinnou, jedná z nich již měla podat rozklad, kterým se bude zabývat předseda ÚOHS.

"Vodafone v řízení jednoznačně prokázal aktivní užívání nepřímého propojení do sítě O2. Úřadu je také známo, že nepřímé propojení byl Vodafone (respektive Oskar) donucen zrušit v roce 2002 pravomocným rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu. Rozhodnutí ÚOHS má i řadu dalších věcných chyb, na jejichž základě se budeme proti rozhodnutí bránit," uvádí tisková mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

Související