Společnost TERMA a. s. se domáhala náhrady škody přesahující 100 tisíc korun za poškození vozidla po dopravní nehodě. Vozidlo bylo po havárii opraveno, ale ani to nepomohlo k dosažení obvyklé tržní ceny. Znalecké posudky potvrdily, že samotná havárie je důvodem snížení ceny vozidla, a to i přes kompletní opravu. Společnosti nebyla přiznána náhrada škody v plné výši ani po kasační stížnosti u Nejvyššího soudu. Ústavní soud jí nyní však dal za pravdu a o případu bude znovu rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové.

Princip, který byl dosud pro obecné soudy běžný, dle Ústavního soudu neodpovídají principům práva na náhradu škody a neodpovídá ani ekonomické realitě. Proto Ústavní soud stížnosti společnosti vyhověl. „Po nálezu Ústavního soudu by mělo platit, že pokud bude skutečně v konkrétním řízení prokázáno, že ta tržní cena vozidla před opravou a po provedené opravě je nižší, měla by být i tato škoda, tento rozdíl uhrazen,“ řekl novinářům soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Ústavní soud však ale určuje i hranice oprav automobilů, aby například nebyla požadována náhrada škody za nepřiměřeně drahé opravy. „Případné excesy v jednání poškozeného, například příliš drahá či neefektivní oprava, ale mohou být v řízeních o náhradu škody korigovány. Je ostatně úkolem obecných soudů nalézt v řízení spravedlivou rovnováhu mezi právem chráněnými zájmy všech účastníků řízení,“ stojí v nálezu Ústavního soud.

Celé znění nálezu najdete zde.

Související