Změnou, kterou revoluční novela veterinárního zákona přináší, je hlášení počtu psů pro případ, že má chovatel více než 5 fen starších jednoho roku. Pravidlo hlášení počtu psů platí dosud pouze pro chovatele s živnostenským listem. U veterinářů se budou také muset registrovat útulky pro opuštěná zvířata. Novela také povolí domácí porážky skotu do šesti let.

Pro domácí porážky nová úprava stanovuje ale povolený počet poraženého skotu ročně, který je stanovený na 3 kusy skotu ve věku mezi dvěma až šesti lety ročně. Zkrátí se pak nahlašovací povinnost u domácí porážky u veterináře z týdne na tři dny a zákon také říká, že maso telat budou moci kvůli zvýšenému riziku kontaminace požívat pouze členové domácnosti chovatele.

„Narovnali jsme tak stav, který v praxi existuje. Blízké osoby si obvykle odnášejí ze zabíjačky výslužku. Dosavadní zákon to oficiálně neumožňoval. Toto znění paragrafů ale bylo zbytečně přísné, proto jsme ho upravili tak, aby odpovídalo zvyklostem našeho venkova, které nikomu neubližují a patří k naší tradici," uvedl Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka

Související