Studenti, kteří by se v tuzemsku chtěli věnovat některé z právnických profesí, mají na výběr ze čtyř veřejných vysokých škol. Způsob výuky na nich prochází proměnou. A to i třeba na pražské právnické fakultě s více než 670letou historií. Jen málokoho by napadlo, že tato tradiční a do značné míry konzervativní škola přijde s něčím novým a přistoupí k inovaci výuky v podobě nahrávání přednášek.

Nová doba, nové možnosti. Anebo spíš nutnost?

Pandemie covid-19 narušila životy všech, včetně studentů a vyučujících. Nemožnost kontaktního vzdělávání vedla k tomu, že se na právnických fakultách začaly přednášky nahrávat. Vyjma plzeňských práv se to týká vysokých škol v Praze, v Brně i v Olomouci. Na pražských právech se nahrávky pořizují již třetí semestr, nově se ve všech povinných předmětech musejí ukládat a zveřejňovat.

Pravidla fakulta stanovila v opatřením schváleným před začátkem zimního semestru kolegiem děkana. Dokument Organizace výuky v zimním semestru 2021 (tzv. hybridní podzim), v němž je uvedeno, jak bude výuka probíhat, je zveřejněn na webu fakulty. Ta tak může pružně reagovat na případnou nepříznivou epidemiologickou situaci.

Proděkanka pro magisterský studijní program a přijímací řízení Marta Chromá zdůrazňuje, že i v současné době na fakultě stále platí mimořádná pravidla týkající se přednášek. Pro semináře povinných předmětů a volitelné předměty je preferován kontaktní způsob výuky. U přednášek povinných předmětů však fakulta upřednostňuje hybridní nebo rovnou bezkontaktní způsob výuky.

Osud nahrávání přednášek však závisí nejen na epidemiologické situaci, ale i na novém děkanovi, jemuž funkční období začne 1. února 2022.

O tom, jak budou přednášky studentům zpřístupněny, rozhoduje garant daného předmětu. Je možné je streamovat z učebny na fakultě za přítomnosti studentů (popřípadě i bez jejich přítomnosti) ve dnech a časech podle rozvrhu. Nebo mohou být předtočeny v nahrávacím studiu, které bylo nově na fakultě zřízeno, či zaznamenány jiným způsobem, například formou komentovaných prezentací. Poslední možností je vedení přednášky on-line ve dnech a časech podle rozvrhu. Garant předmětu se rovněž může rozhodnout, že k předtočené přednášce povede duplicitně kontaktní přednášku. Přednášky tak mohou být doplněním on-line prezentované látky či ji mohou duplikovat.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.