Většina soudců se své profesi věnuje celý život a zanechá za sebou rozuzlení stovek méně či více komplikovaných kauz. Avšak i soudce musí odejít v určitou dobu na odpočinek. V takové chvíli je nutné předat jeho agendu kolegům. Jak tedy správně ošetřit převzetí soudních řízení, když soudce opustí soudcovský stav? A je současná věková hranice pro odchod českých soudců do důchodu nastavena adekvátně?

V Česku funkce soudce zaniká, mimo případy smrti a dobrovolného vzdání se funkce, koncem roku, v němž soudce dovrší 70 let. Ročně tak z tohoto důvodu opustí českou justici průměrně třicet soudců. Ačkoliv je právě tato věková hranice napevno zakotvená v českém právním řádu, čas od času se objeví úvahy, jestli by s ohledem na demografický vývoj a prodlužování průměrné doby dožití toto pravidlo nemělo být přehodnoceno.

Podle prezidenta Soudcovské unie ČR Libora Vávry by se ale tento věkový limit měnit neměl. Podoba aktuální věkové hranice pro odchod soudců do důchodu je spíše politické rozhodnutí, která bychom − pokud nejsou v rozporu s naší ústavou − měli respektovat,“ vysvětluje Vávra a připomíná, že Česko tímto legislativním zakotvením nijak nevybočuje ze zbytku Evropské unie, protože většina zemí má pro odchod soudců do důchodu obdobné podmínky. V sousedním Německu soudci na odpočinek odcházejí dokonce o tři roky dříve než jejich čeští kolegové. „Podle mého osobního názoru je lepší, když ta hranice bude pevná a jasně daná. Systém bychom možná mohli mít nastavený jako na Slovensku, kde soudce, který se na odchod do důchodu ještě necítí a má energii dále soudit, požádá, aby mohl v justici působit i dál. Jenže takové rozhodování je velmi subjektivní,“ uznává Vávra.

Machinacím s léty zavedenými pravidly čelili v nedávné době například soudci v Polsku. Tamější zákon o reformě polské justice snížil věk odchodu soudců do důchodu o několik let, novela nicméně byla později shledána v rozporu s předpisy unijního práva. „Polští zákonodárci tak zneužili snížení dané věkové hranice k odchodu do důchodu k tomu, aby se zbavili části soudců, kteří nešli na ruku politické reprezentaci. Podle mého názoru obecně platí, že čím méně se otázkou, jestli věkovou hranici zvýšit či snížit budeme zaobírat, tím lépe,“ tvrdí Vávra.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.