Nájem a podnájem nebytových prostor je upraven zákonem č. 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (dále jen "zákon"), na jehož použití odkazuje § 720 občanského zákoníku. Lze říci, že podnájmu nebytových prostor je v uvedeném právním předpise věnována jen okrajová pozornost, což je důvodem vzniku některých nejasností souvisejících s podnájmem nebytových prostor. SMLOUVA PÍSEMNÁ?Podle § 3 odst. 3 zákona musí být smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v písemné...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?