Nejzajímavější formou faktoringu je faktoring mezinárodní, který je také historicky nejstarší. Jeho protipólem je faktoring tuzemský. Mezinárodní faktoring je formou financování zahraničního obchodu prostřednictvím postupování krátkodobých nezajištěných pohledávek za zahraničními odběrateli faktoringové společnosti za úplatu prostřednictvím rámcové smlouvy, uzavřené na určité časové období, obvykle jeden rok. Předmětem faktoringu jsou pouze pohledávky z dodávek a služeb podnikatelům, pohledávky vůči spotřebitelům nejsou odkupovány. Krátkodobé...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?