Oporu nemohou najít ani v odborné literatuře, která se doposud faktoringu z právního hlediska nevěnovala. Faktoring je formou financování a zajištění pohledávek, která je vhodná zejména pro menší a střední podniky (s obratem minimálně 20 milionů korun ročně). Lze jej zjednodušeně definovat jako postupování krátkodobých obchodních pohledávek na faktoringovou společnost prostřednictvím rámcové smlouvy. Nejde o jednorázové postoupení pohledávky, ale o stabilní obchodní vztah,...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?