Cílem institutu univerzální služby je zajistit i v období liberalizovaných podmínek na telekomunikačním trhu poskytování minimálního souboru telekomunikačních služeb, který bude dostupný ve stanovené kvalitě na celém území státu. Univerzální služba je službou poskytovanou ve veřejném zájmu. POSKYTOVÁNÍ UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Univerzální službou se rozumí "minimální soubor služeb, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě na celém území státu za dostupnou cenu" (§ 29 zákona o telekomunikacích). Univerzální služba musí zahrnovat: a) veřejnou...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?