S jistým zjednodušením lze říci, že zákon stanovuje obecnou povinnost provádět bezhotovostní platby mezi tuzemskými osobami navzájem anebo platby prováděné tuzemskými osobami ve prospěch zahraničních osob, jestliže výše platby přesahuje částku patnáct tisíc eur. Výjimky jsou uvedeny v § 3 odst. 2 zákona nebo mohou vyplývat ze zvláštních právních předpisů. Sporné otázky Ustanovení § 2 odst. 3 zákona v rámci vymezení některých pojmů uvádí, že "za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou například drahé kovy...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?