Zrušení drobných mincí a DPH

Platí ještě pokyn Ministerstva financí, který upravoval postup po zrušení drobných mincí?
Metodický pokyn D-253 k uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10haléřových a 20haléřových mincí č. j. 181/79 421/2003 nebyl oficiálně zrušen. Vycházet je však třeba především ze zákona. V této souvislosti nepřehlédněte novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která s účinností od 1. ledna 2005 v § 36 odst. 5 výslovně stanoví, že do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění na desetihaléře nebo na padesátihaléře.

Opravné položky   k pohledávkám

Přihlásili jsme v listopadu 2004 do konkursu naše pohledávky. Můžeme si dát už na základě této přihlášky odeslané v termínu do daňově uznatelných nákladů roku 2004 stoprocentní opravnou položku? Nemusíme čekat na potvrzení soudu, že je naše přihláška akceptována? Pokud bychom měli na opravnou položku nárok už v roce 2004, musíme ji uplatnit, nebo ji lze využít později?
Zákonnou opravnou položku k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení mohou vytvářet poplatníci ve zdaňovacím období, kdy je tato pohledávka přihlášena u soudu ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu - viz § 8 odst. 1 zákona o rezervách pro zjištění základu daně (ZoR). V pozdějším zdaňovacím období již podle stanoviska Ministerstva financí nelze tvořit stoprocentní opravnou položku podle § 8 odst. 1 ZoR a je možné již postupovat jen podle § 8 odst. 3 ZoR, tedy případně tvořit časovou zákonnou opravnou položku podle § 8a odst. 2 ZoR.
V každém případě bych doporučovala ověřit, zda byla přihláška doručena soudu do konce roku 2004. Pokud tomu tak bude a budou splněny ostatní zákonné podmínky (například § 2 odst. 2 ZoR), je obecně možné stoprocentní zákonnou opravnou položku podle § 8 odst. 1 ZoR v rámci zdaňovacího období roku 2004 vytvořit. Jestliže dojde následně k tomu, že pohledávka bude účinně popřena správcem konkursní podstaty, konkursním věřitelem, rozhodnutím soudu nebo příslušného správního orgánu, je nutné vytvořenou zákonnou opravnou položku zrušit s tím, že půjde o položku, která bude zvyšovat základ daně. Pokud budete mít informace o výše popsaném pravomocném popření pohledávky předtím, než bude podáno daňové přiznání za zdaňovací období roku 2004, doporučuji pro jistotu vytvořenou opravnou položku nepovažovat za daňově relevantní náklad.

Ptejte se na adrese: podnikani@economia.cz

 
daňový poradce

daňová poradkyně, N-Consult


KODAP

Související