V následujícím příspěvku se dotkneme některých sporných otázek, které se mohou v souvislosti s aplikací právní úpravy darovací smlouvy objevit. POHLEDÁVKA JAKO DAR V právní teorii lze zaznamenat názory, že pohledávka není způsobilým předmětem darování.1) Jedním z mála v úvahu přicházejících argumentů proti použití právní úpravy obsažené v § 628 a násl. občanského zákoníku též v případě bezúplatného převodu pohledávky může být poukázáno na fakt, že problematika převodu pohledávky nalezla v občanském zákoníku samostatnou úpravu v § 524 a násl.,...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?