Poslední věta tohoto článku má přímý účinek v právních řádech členských států a garantuje jednotlivcům, kteří jsou dotčeni nezákonnou veřejnou podporou, celou řadu práv. K ochraně práv dotčených jednotlivců jsou povolány národní soudy členských států. POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY Veřejná podpora je definována v článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Veřejnou podporou jsou "podpory poskytované v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?