Jedním z významných projektů Evropského společenství (dále jen "Společenství") bylo vytvoření nadnárodních forem společností, které mají ve všech členských státech stejný právní základ. Při změně svého sídla nemusejí projít předchozí likvidací, ale mohou své sídlo volně přemisťovat po území Společenství. Původním záměrem bylo, aby tyto společnosti nebyly vázány žádným národním právním řádem, pouze normami Společenství. Tento záměr se však nepodařilo zrealizovat. Rovněž zamýšlená registrace takové společnosti v centrálním registru Společenství...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?