Odpovědnost za zavinění v předsmluvním stadiu je přitom součástí mnoha cizích právních řádů - typicky se objevuje v právních řádech anglosaských zemí (kde se vyvinul i u nás známý právní institut letter of intent),1) výslovně ji však upravují také právní řády některých států kontinentální Evropy, jako např. německé a polské právo, a v některých jiných kontinentálních právních řádech, jako např. v rakouském a švýcarském právu, kde culpa in contrahendo není výslovně upravena právními předpisy, se stala právním institutem vytvořeným...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?