Procesní revoluce na obzoru? Generální advokát Maduro dospěl k závěrům, které mohou být pro praxi národních regulačních úřadů při analýzách trhů velmi významné. Proto bych se chtěl jeho stanovisku alespoň krátce věnovat. ANALÝZY TRHŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Analýzy trhů sítí a služeb elektronických komunikací přinesl regulační rámec přijatý orgány Evropských společenství v roce 2002 (dále jen "regulační rámec").4) Analýzy trhů jsou klíčovým regulačním nástrojem v oblasti elektronických komunikací. Regulační rámec vychází z principu pouze...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?