Také v případech, kdy zúčastněné smluvní strany zvolí právem rozhodným jakékoli právo. Nestátní právo, budeme-li je aplikovat, je nutné nejprve definovat, což můžeme doporučit vždy ve smlouvě alespoň odkazem. Právo nestátního původu jako právo rozhodné v mezinárodním obchodě lze definovat prostřednictvím mnoha teoretických přístupů. Vycházejme v této chvíli pro přehlednost z přístupu jednoho, a sice definice lex mercatoria podle Landových "elementů",2) respektive Střelcových "zdrojů".3) Nestátním právem tak jmenujme: -...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?