Mimoděk tím zaměřila pozornost odborné veřejnosti i k uvedenému ustanovení, podle kterého (veřejný) zadavatel2) v procesu posuzování splnění kvalifikace může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady anebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Jako poměrně bezrozporný - a to i ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") coby orgánu dohledu3) - je dosud přijímán závěr, že zmíněné ustanovení dává zadavateli pouze oprávnění (nestanovuje tedy...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?