Každý dobrý manažer, společník či ředitel firmy by si měl přirozeně klást otázky a mít jasnou představu, do čeho investovat, kolik cizího kapitálu lze (je dobré) získat, v jaké formě a za jakých podmínek, kolik má firma vlastního kapitálu a jak jej může využít a zúročit, kolik finančních prostředků potřebuje k realizaci podnikatelského záměru a jaký výnos z toho bude mít, kolik kapitálu musí udržovat v pohotovosti k zajištění likvidity, a měl by velice dobře zvážit poměr mezi cizím a vlastním kapitálem.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?