Zadavatelé zařazují rozhodčí doložky do textu smlouvy či obchodních podmínek, které jsou součástí příslušné zadávací dokumentace. Rozhodčí doložka, resp. rozhodčí smlouva coby ujednání o způsobu řešení (případného) sporu s vyloučením pravomoci obecných soudů bývá tradičně prezentována coby rychlejší a hospodárnější alternativa k tradičnímu soudnímu řízení, a tudíž by na první pohled nebylo lze uvedené praxi cokoliv vytknout. Vzhledem ke specifikům vzniku smlouvy v procesu zadávacího řízení, kdy podoba budoucí smlouvy je ve všech základních rysech předem určována pouze jednou smluvní stranou - zadavatelem - a kdy možnost druhé smluvní strany (dodavatele) prosadit svou vůli a ovlivnit tím konečnou podobu budoucího závazkového vztahu je zásadním způsobem potlačena, však lze mít o legitimitě uvedené praxe určité pochybnosti.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?