U zmíněného návrhu bude na schůzi probíhat druhé čtení. Podle původního poslaneckého návrhu, mezi jehož navrhovatele patří například Jeroným Tejc a Bohuslav Sobotka, mělo jít o vypuštění druhé věty v § 57 odst. 1 občanského zákoníku. Zmíněné ustanovení se týká spotřebitelských smluv a možnosti odstoupení od takovéto smlouvy v závislosti na místě, kde byla uzavřena.

Za první větou ve znění: „Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce.“ následuje v platném znění občanského zákoníku druhá, právě ta by měla být podle původního návrhu zrušena: „To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.“

Návrh ale po prvním čtení projednal ústavně právní výbor, který přišel se svým vlastním návrhem a místo zrušení druhé věty ji doporučuje změnit na větu v následujícím znění: „To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží, než nutné k provedení opravy nebo údržby.“

Sněmovna by měla také například hlasovat (ve druhém čtení) o změnách občanského soudního řádu, trestního zákoníku, trestního řádu, zákona o bankách.

Autoři: Jan Januš