Spíše ano již odpovídalo více lidí. U Ústavního soudu 48 procent dotázaných, stejně tak u Nejvyššího správního soudu. U Nejvyššího soudu to bylo 50 procent respondentů. Sečteme-li dané údaje, nejvíce lidí důvěřuje Nejvyššímu soudu

Spíše ne naopak odpovědělo v případě Ústavního soudu 29 procent lidí, u Nejvyššího správního soudu 33 procent lidí a u Nejvyššího soudu 28 procent lidí. Ústavnímu soudu určitě nedůvěřuje 9 procent dotázaných, stejně jako Nejvyššímu správnímu soudu. U Nejvyššího soudu jde o 8 procent lidí.

Průzkum probíhal na přelomu února a března letošního roku, účastnilo se jej 1096 respondentů nad 18 let.

Autoři: Jan Januš