Zákon č. 115/2012 novelizuje zákon o ochraně veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 Sb.) a některé související zákony. Přináší několik zrušovacích ustanovení a úprav předchozího znění zákona. Ke dni účinnosti zákona ruší zdravotní ústavy se sídlem ve 14 českých městech a nahrazuje je zdravotními ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě. Zákon dále obsahuje ustanovení o přechodu práv a povinností zrušených zdravotních ústavů na nástupnické organizace v Ústí nad Labem a v Ostravě. Účinný bude od 1. června.

Dále částka obsahuje vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 116/2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, která upravuje proceduru sběru a zápisu dat do jednotného informačního systému a podmínky přístupu k osobní údajům v některých registrech. Vyhláška je účinná dnem vyhlášení.

Vyhláška České národní banky č. 117/2012 o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu upravuje některá pravidla výkonu činnosti penzijní společnosti, stanoví pravidla obhospodařování majetku investičního fondu, dále stanoví, do kterých investičních nástrojů může investovat investiční fond, určuje techniky a nástroje obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v investičním fondu a přináší ještě několik dalších souvisejících změn. Je účinná dnem vyhlášení.

A konečně vyhláška Českého statistického úřadu č. 118/2012, kterou se mění vyhláška o programu statistických zjišťování na rok 2012, přináší několik zrušovacích ustanovení týkajících se měněné vyhlášky.

Související