Návrh na změnu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, reaguje na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) týkající se názvů textilních vláken. Nově přijatá evropská úprava si klade za cíl zjednodušit a zrychlit legislativní proces v oblasti schvalování a zavádění nových druhů textilních vláken a podpořit inovace v odvětví textilního a oděvního průmyslu.

Zajímavé jsou navrhované změny Ústavy. Schválení se dočkal návrh na zavedení institutu konstruktivního vyslovení nedůvěry vládě. Konstruktivně vyslovuje nedůvěru například německý Spolkový sněm. Další návrh na změnu Ústavy spočíval v přesunutí institutu milosti prezidenta republiky mezi kontrasignované pravomoci a vládou neprošel.

Vláda dnes také schválila návrh na změnu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Dalšími novelami zákonů, o kterých dnes vláda jednala, byly například: návrh na změnu volebních zákonů do zastupitelstev obcí, krajů a do Evropského parlamentu (negativní stanovisko) nebo návrh na změnu zákona o občanských průkazech, podle něhož by se povinně zapisovanými údaji opět staly údaje o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a údaj o trestu zákazu pobytu (negativní stanovisko).

Související