Podle § 3, který upravuje použití ochranných prostředků, by každá osoba mladší 18 let byla povinna použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštních právních předpisů a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě tehdy, když by se věnovala některému z vypočtených sportů (tato povinnost by se ale netýkala běžeckého lyžování). V případě jízdy na kole by se zákon podle návrhu nevztahoval na jízdu na pozemních komunikacích podle zákona o pozemních komunikacích.

Pohyb osob na sjezdových tratích je v návrhu vymezen nejpodrobněji, věnuje se mu § 4. Například podle odstavce 1 by platilo, že „každá osoba pohybující se po sjezdových tratích je povinna se neustále chovat tak, aby neohrožovala nebo nepoškozovala jinou osobu.“ Podle odstavce 2 by pak každá osoba na sjezdové trati musela dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob na sjezdové trati, přičemž svou rychlost a způsob jízdy by musela přizpůsobit svým schopnostem a zkušenostem, terénním, sněhovým a klimatickým podmínkám, výhledovým poměrům, hustotě provozu, tedy celkové situaci na trati, aby měla možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku. Další odstavce obsahují například pravidla předjíždění…

To, zda jsou povinnosti dodržovány, by podle § 6 odst. 1 návrhu kontrolovala obecní policie a Policie České republiky. Porušením zákona by se pachatel dopustil přestupku, za který by mohl dostat pokutu až do 10 tisíc korun.

Předkladatelé návrhu (mimo jiných Rudolf Chlad, Václav Horáček a Václav Kubata) v důvodové zprávě argumentují například různými závažnými úrazy při zmíněných sportech či podobnou úpravou v některých jiných zemích. Návrh zákona by měla na svém středečním zasedání projednávat vláda ČR.

Související