Ilustrační foto
Ilustrační foto
autor: Shutterstock

Krajský soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku stěžovatelkou. Takový postup odpovídá § 47 písm. c) soudního řádu správního s odkazem na § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, podle nichž soud řízení zastaví, nebyl-li soudní poplatek v poskytnuté lhůtě zaplacen.

Podle NSS má účastník řízení zcela poslední možnost soudní poplatek zaplatit nejpozději do dne, kdy usnesení o zastavení řízení nabude právní moci. V takovém případě soud, který usnesení vydal, jej také zruší podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích.

„Stěžovatelka učinila sporným výklad tohoto ustanovení, protože se domnívala, že poplatek je zaplacen ve smyslu zákona okamžikem, kdy je podán příkaz k úhradě k zaplacení poplatku. Podle NSS je nutné za den platby u bezhotovostního platebního styku pokládat den připsání této platby na účet soudu,“ píše se v tiskové zprávě NSS.

Autoři: Lucie Trojanova