K on-line formuláři s dotazem stačí připsat jméno a kontakt. Současně může tazatel přiložit naskenované listiny, které se týkají konkrétního exekučního řízení. Na odpověď by neměl čekat déle než několik hodin a v případě složitějšího dotazu – zvláště pak dotazu s přílohami – ne déle než několik dní.

V lednu příštího roku má navíc nabýt účinnosti chystaná novela exekučního řádu. Bezplatné právní poradny budou mít tím spíše co vysvětlovat. „Je třeba systematicky a erudovaně vysvětlovat novinky, které novela zavádí. Týkají se například předžalobní výzvy, dražby členských práv v bytových družstvech, exekuce postižením obchodního podílu nebo exekuce správou nemovitosti,“ vysvětloval na tiskové konferenci člen prezidia Stanislav Pazderka.

„Cílem rozšíření poradenského servisu pro veřejnost je snaha nového prezidia Exekutorské komory o působení v oblasti osvěty. Ačkoliv soudní exekutoři nemají žádný vliv na rostoucí počet nařízených exekucí, mají zájem podílet se na zvýšení finanční a právní gramotnosti obyvatel. Chceme, aby lidé rozuměli problematice exekučního řízení. Odstraníme tím zbytečná nedorozumění, která leckdy vznikají z pouhé neznalosti našich povinností a pravomocí,“ řekl k projektu prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

On-line poradny navazují na úspěšný projekt „kamenných“ poraden, které jsou v některých městech, třeba v Praze, v Plzni nebo v Brně, od podzimu roku 2009.

Autoři: Lucie Trojanova